THỜI GIAN

Thời khóa biểu

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Tân Phước Khánh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Bài viết >

  Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho GV năm học 2013-2014

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  HUYỆN TÂN UYÊN

  TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH

   

  Số:178 /KH-THCSTPK

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

  Tân Phước Khánh, ngày 30  tháng 12  năm 2013

  KẾ HOẠCH

  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN

  NĂM HỌC 2013 - 2014

   

   Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT - BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;

              Căn cứ công văn số 1415/PGDĐT - GDTrH ngày 23 /12 /2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Uyên về việc triển khai nội dung 3 chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học cơ sở trong  năm học 2013 - 2014;

            Trường trung học cơ sở Tân Phước Khánh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2013 - 2014 như sau:

  I.  Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên

  - Nhằm nâng cáo năng lực thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;

  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên;

  - Giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, áp dụng các tình huống sư phạm, đồng thời để trao đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy.

  II. Đối tượng bồi dưỡng

  Giáo viên đang giảng dạy tại trường.

  III. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng

  1.Nội dung bồi dưỡng

  Mã modun

  Tên và nội dung modun

   

  Mục tiêu bồi dưỡng

   

  Thời gian tự học (tiết)

  3

  Giáo dục học sinh THCS cá biệt:

  1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt;

  2. Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt;

  3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt

  Sử dụng được phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt

  10

  10

  Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

  1. Khái niệm về rào cản

  2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

  3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh

  4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản.

    Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.

   Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình học tập

  10

  11

  Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS

  1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong trường THCS

  2. Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS

   

  Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinhnữ, học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học

  10

  12

  Khắc phục trạng thái tâm lí căn thẳng trong học tập của học sinh THCS

  1. Trạng thái tâm lí căn thẳng trong học tập của học sinh THCS

  2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái tâm lí căn thẳng

  Có kỹ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căn thẳng trong học tập

  10

  2. Hình thức bồi dưỡng

      Giáo viên tự nghiên cứu, thực hành theo nội dung của các modun 3,10,11,12 ( Tài liệu nghiên cứu đã gửi vào hộp thư chung của trường: thcs.tpk3618333@gmail.com  mật khẩu: tpk3618222 )

  3. Thời gian thực hiện

     Từ ngày 13/01/2014 đến 22/3/2014.

  IV. Tổ chức thực hiện

  - Giáo viên tải tài liệu trong hộp thư chung của nhà trường để nghiên cứu hoặc tự nghiên cứu.

  - Giáo viên nộp bài thu hoạch vào ngày 22/03/2014 ( nộp cho Thầy Lễ). Mẫu bài thu hoạch (kèm theo)

  - Nhà trường tổ chứcđánh giá kết quả thực hiện của giáo viên và báo cáo về Phòng Giáo dục – Đào tạo theo thời gian quy định.

  - Lưu trữ hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

    Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014, rất mong các thầy cô nghiêm túc thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường./. 

                                                                                                 

  Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD-ĐT Tân Uyên;

  - Các tổ trưởng chuyên môn;

  - Lưu.  


  Nhắn tin cho tác giả
  Vương Hùng Lễ @ 14:48 08/01/2014
  Số lượt xem: 849
  Số lượt thích: 1 người (lê văn nghĩa)
   
  Gửi ý kiến